Executive coaching

β€œDe moed van een leider om zijn visie te realiseren komt vanuit zijn passie, niet vanuit zijn positie.”
(John Maxwell)

Leiderschap vraagt om openstaan voor wat je nog niet over jezelf weet. Veelal hebben we hier een ander nodig die je helpt met de kennismaking van je eigen blinde vlek. Dit vraagt om kwetsbaarheid om je hier voor open te kunnen stellen. En ervaar je deze kwetsbaarheid binnen je eigen organisatie? Anders gezegd, wie houdt de bestuurder of topmanager de spiegel voor? Wie is voor hem of haar het oprechte klankbord? En wie voert met hem of haar het ontwikkelgesprek?

Executive Coaching geeft aandacht aan zowel persoonlijke als professionele (ontwikkel)vraagstukken van de bestuurder of topmanager. In een open en gelijkwaardige benadering wordt aandacht gegeven aan eerlijke reflectie. Een traject waarbij je vrijuit kunt delen wat je bezig houdt zonder daarmee enig ontzag te verliezen of onrust te veroorzaken.

In de begeleiding wordt leiderschap en kwetsbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit leiderschap ontwikkelen, het ontdekken van ontwikkelpotentieel en deze te transformeren naar benutbare mogelijkheden ziet Huub Mennen als een belangrijke succesfactor in de optimale verbinding tussen mens en organisatie. Hierin vervult de topmanager een belangrijke rol – zowel in zijn eigen transformatie als ook in de transformatie van de organisatie.