Transformationeel Leiderschap

“Het geheim van leiderschap is simpel. Volg je hart”
(Seth Godin)

Transformationeel Leiderschap

Veranderingen binnen teams of organisaties kunnen er voor zorgen dat medewerkers een transitie doormaken met betrekking tot hun functie, functieontwikkeling en/of de bijbehorende inzetbaarheid. Dit vraagt om transformationeel leiderschap. Wat is de noodzaak van een verandering? Hoe zorg je ervoor dat de verandering niet als een bedreiging ervaren wordt, maar juist in een ontwikkeling kan worden omgezet? En hoe ga je om met weerstand bij veranderingen?

Het leerprogramma Transformationeel Leiderschap richt zich op de reis die wordt doorlopen bij verandering en hoe deze omgezet kan worden in ontwikkeling. De reis vraagt om moed en loslaten. Zowel op individueel niveau als op teamniveau.

Jullie organisatie is op reis en vraagt om goede reisleiders. De reisleiders moeten ervoor zorgen dat het reisgezelschap van A naar B komt. Deze zorgt dat eenieder goed bekend is met de eindbestemming en alle tussenstations. Hij of zij is voor iedereen goed zichtbaar, goed verstaanbaar en checkt met regelmaat of iedereen het begrepen heeft en aangehaakt is. Ze kiezen de beste route aansluitend bij de noodzaak van de verandering. Welke fases kom je tegen bij een (organisatie)verandering? Wat is het belemmerend gedrag dat zich voordoet in de fases en wat is nodig om de reis te vervolgen?

Met Transformationeel Leiderschap leer je als leidinggevende hoe je medewerkers meeneemt in veranderingen binnen de organisatie. Wat vraagt een ontwikkeling in de organisatie van de ontwikkeling van de medewerker? En hoe stimuleer je als leidinggevende dat de medewerker zelf de regie neemt in zijn individuele ontwikkeling? Met het 12-stappen model van het DNA van ontwikkeling kun jij als leidinggevende het veranderingsproces van mens en organisatie inzetten en borgen. Het model geeft de mogelijkheid om de medewerker professioneel te begeleiden met het oog op duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Met het programma leer je vorm en inhoud te geven aan jouw rol als (reis)leider en jouw medewerkers mee te nemen in dit ontwikkelproces – ook vanuit de perceptie van de medewerker.

Inhoud

Leermodule Waarden gedreven leiderschap – WHY | HOW | WHAT

 • Introductie Golden Circle
 • Waarden gedreven leiderschap
 • Betekenis van drijfveren
 • Drijfveren en positie
 • Drijfveren en ontwikkeling
 • Operationaliseren van drijfveren

Leermodule DNA van ontwikkeling

 • Introductie DNA van ontwikkeling
 • Transformationeel leiderschap
 • De wil en het wiel
 • De fases van ontwikkeling uitgewerkt
 • Gedrag en belemmerend gedrag per fase
 • Bronnen die helpen per fase
 • DNA in de praktijk
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Inzicht in eigen drijfveren en die van de ander
 • Inzicht in wat mens en organisatie verbindt
 • Bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak
 • Bewustwording in het Waarom
 • Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt de koers uitzetten
 • Vertalen van draagvlak naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen
 • Formuleren van de eerste stappen
 • Het nemen van jouw rol als regisseur
 • Bouwen aan een positie als team en/of organisatieonderdeel
 • Bewustwording van de verschillende fases van ontwikkeling en de duurzaamheid hierin
 • Het speelveld herkennen waarin veranderingsprocessen zich voordoen inclusief het gedrag van de omgeving – op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau
 • Omgaan met valkuilen in veranderingsprocessen
 • Bewustwording van belemmerend gedrag in veranderingsprocessen
 • Inzetten van hulpbronnen bij veranderingsprocessen
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 14 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.

Doelgroep
 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • MBO | HBO | WO