Kleuren bekennen

Kleuren Bekennen

Elk mens heeft zijn eigen gedachten en gevoelens wat er voor zorgt dat bepaald gedrag vertoont wordt. Dit gedrag komt voort uit de persoonlijke voorkeuren van de persoon. Het bekennen van kleuren middels Insights Discovery is een uitstekend hulpmiddel voor het leren kennen van de eigen voorkeuren en te begrijpen welke invloed dit heeft op (zakelijke relaties) en de relatie bijvoorbeeld binnen een team.

In deze training krijgt elke deelnemer een persoonlijk profiel. Het uitgangspunt van het profiel is dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Middels een kleurensysteem zijn gedragsvoorkeuren makkelijk te onthouden. Elke persoonlijk profiel biedt informatie over de kwaliteiten, mogelijke beperkingen, communicatiestijlen en waarden voor het team van de desbetreffende persoon gezien.

Met de training Kleuren Bekennen krijg je een diepgaand inzicht in jouw eigen voorkeuren en gedrag en hoe dit zich representeert naar de omgeving. Vanuit een kleurentaal maakt het bewust van onze intra- en interpersoonlijke communicatie. Met behulp van praktische opdrachten wordt inzichtelijk gemaakt hoe theorie in de praktijk tot uiting komt.

Inhoud
 • De kracht van perceptie
 • Introductie Insights Discovery
 • Inzicht in de eigen voorkeuren
 • Inzicht in de voorkeuren van anderen
 • Afstemmen en verbinden met anderen
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Bewustwording van eigen voorkeuren en gedrag
 • Afstemmen op de voorkeuren van anderen
 • Verhogen van de efficiency in samenwerkingen
 • Omgaan met weerstand in communicatie
 • Herkennen van gedrag wanneer stress ervaren wordt
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 2 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.


Doelgroep
 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • MBO | HBO | WO