Waardengedreven Samenwerking

Waardengedreven Samenwerking

Bij waardengedreven samenwerking staat het samenwerken op basis van wat ons drijft centraal. Het komt regelmatig voor dat binnen een team niet altijd duidelijk is welke richting je met elkaar op gaat. Zeker niet wanneer de samenstelling van het team nieuw is. Als er dan ook nog op afstand en veelal online wordt gewerkt zorgt het niet kennen van onze eigen en elkaars drijfveren voor een extra moeilijkheidsgraad. Voor een optimale samenwerking in een team is het van belang dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op staan. Hoe krachtig is het als je als individu in het team positie neemt vanuit jouw waarden die vervolgens ook nog aansluiten op de waarden van de organisatie waar je een onderdeel van bent?

Waardengedreven samenwerking betekent stilstaan bij de vraag wat je belangrijk vindt. Elk team bestaat immers uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Weet jij wat jou zelf drijft? Of wat de intenties zijn van jouw collega in zijn handelen? Een goed gevormd team levert een hogere prestatie vanuit een gemeenschappelijk draagvlak. Dit vraagt om stil te staan bij het waarom van wat je wilt bereiken.

De effectiviteit van de samenwerking wordt vergroot wanneer jij jouw rol en verantwoordelijkheden afstemt op jouw eigen drijfveren en die van de ander. Dit vraagt om het over en weer uitspreken van verwachtingen. Het niet uitspreken van verwachtingen leidt veelal tot miscommunicatie, onbegrip en miskenning in het werk wat je doet en jouw toekomst hierin. Het onvoldoende overbrengen van wat je werkelijk wilt zorgt voor onvrede. Daarnaast ontstaat de kans dat we wel onderwerpen bespreken, maar vervolgens niets afspreken waardoor geen stappen worden gemaakt.

In het leerprogramma waardengedreven samenwerking leer je richting te geven aan jouw verwachtingen. Het uitsluiten van aannames hierin leidt tot helderheid en brengt de mogelijkheid het besprokene te concretiseren en om te zetten naar duidelijke afspraken. Resultaatgerichtheid is het gevolg van het formuleren van concrete afspraken. Afspreken wie wat doet begint bij jezelf.

De samenwerking leidt pas echt tot een succes wanneer je in staat bent om afspraken te borgen. Immers hoe spreek je mensen aan wanneer afspraken niet zijn nagekomen? Hoe kun je het aanspreken van een ander verder leren en ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat het een constructief effect heeft. Door op de juiste manier feedback te geven wordt iemand als persoon in zijn waarde gelaten en kan in de samenwerking winst worden behaald.

Het geven en ontvangen van feedback vormt het afsluitend geheel in de samenwerking en leert je naast het aanspreken ook de efficiency te vergroten met vertrouwen, openheid en veiligheid als uitgangspunt.

Inhoud

Leermodule Waardengedreven Leiderschap – WHY | HOW | WHAT

 • Introductie Golden Circle
 • Waardengedreven Leiderschap
 • Betekenis van drijfveren
 • Drijfveren en positie
 • Drijfveren en ontwikkeling
 • Operationaliseren van drijfveren

Leermodule Kleuren Bekennen

 • De kracht van de perceptie
 • Persoonlijkheidsvoorkeuren met behulp van Insights Discovery
 • Herkennen van voorkeuren
 • Afstemmen op voorkeuren
 • Afstemmen op tegenovergestelde types

Leermodule Managen van Verwachtingen – Bespreken | Afspreken | Aanspreken

 • Afstemmen en effectieve communicatie
 • Ruimte nemen en ruimte geven in gesprekken
 • De Wet van Sinterklaas
 • Van Bespreken naar Aanspreken

Leermodule Feedback geven en ontvangen

 • Introductie feedback
 • Burchtreacties
 • Uitgangspunten van feedback geven en ontvangen
 • Feedbackmethodieken
 • Feedback in de praktijk
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Inzicht in eigen drijfveren en die van de ander
 • Inzicht in wat mens en organisatie verbindt
 • Bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak
 • Bewustwording in het Waarom
 • Vertalen van draagvlak naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen
 • Formuleren van de eerste stappen
 • Bewustwording van de eigen communicatiestijl
 • Inzicht in eigen gedrag en het gedrag van de ander
 • Vergroten openheid en vertrouwen creëren in gesprekken
 • Afstemmen op de ander
 • Verhogen van de efficiency in samenwerkingen
 • Ruimte innemen in gesprekken
 • Het in- en overbrengen van verwachtingen
 • Verwachtingen omzetten naar concrete doelstellingen
 • Het contracteren op afspraken
 • Reflectie op gedrag middels feedback
 • Leren ontwikkelen vanuit feedback
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 10 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.

Doelgroep
 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • MBO | HBO | WO