Samenwerken in Teams

Samenwerken in Teams

In een ideaal team werkt iedereen geweldig samen en communiceert iedereen effectief. Toch lijkt dit niet altijd voor iedereen weggelegd. Communiceren en samenwerken is niet voor elk teamlid vanzelfsprekend. Zeker niet in een tijd waarin er online en op afstand wordt gewerkt.

Ieder team bestaat uit mensen die elk hun eigen kwaliteiten bezitten. Door inzicht te krijgen in jouw persoonlijke voorkeuren en communicatiestijlen wordt het makkelijker om met anderen samen te werken. Het leerprogramma Samenwerken in Teams gaat over de persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit en communicatie in teams. 

Met het 3-daagse leerprogramma verkrijg je inzicht in jouw communicatiestijl, voorkeuren, jouw toegevoegde waarden en mogelijke beperkingen voor het team. Ook leer je de communicatiestijl en voorkeuren van de ander te begrijpen en daar op af te stemmen. In het programma leer je hoe jij jouw communicatie afstemt op vooropgestelde doelstellingen. De effectiviteit van de samenwerking wordt vergroot wanneer jij jouw rol en verantwoordelijkheden afstemt op jouw persoonlijke voorkeur en die van de ander. Je leert om verwachtingen uit te spreken en aannames uit te sluiten. Leer hoe je helder communiceert en vorm de basis van een gemeenschappelijk succes.

Inhoud
 • Introductie Samenwerking in Teams
 • De kracht van de perceptie
 • Persoonlijkheidsvoorkeuren met behulp van Insights Discovery
 • Herkennen van eigen voorkeuren en die van de ander
 • Afstemmen op voorkeuren
 • Voorkeuren in relatie tot rollen en verantwoordelijkheden
 • Uitgangspunten van feedback geven en ontvangen
 • Van bespreken naar afspreken
 • Feedbackmethodieken en feedback in de praktijk

 

Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Inzicht in voorkeurstijlen in communicatie
 • Bewustwording van eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van de ander
 • Herkennen van voorkeuren en verschil op rolinvulling
 • Afstemmen op jouw gesprekspartner
 • Benutten van voorkeuren en verschillen in een team
 • Afstemmen op rollen en verantwoordelijkheden binnen het team
 • Omzetten van verwachtingen naar concrete doelstellingen
 • Contracteren op afspraken
 • Reflecteren op eigen houding en gedrag
 • Feedback geven en ontvangen op eigen gedrag en dat van de ander
 • Versterken van intra- en interpersoonlijke communicatie
 • Inspelen op de uitdagingen van online samenwerken.
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 6 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.

Doelgroep
 • Medewerkers, teams en leidinggevenden
 • MBO | HBO | WO