HR Ontwikkeling

“Het geheim van leiderschap is simpel. Volg je hart”
(Seth Godin)

HR Ontwikkeling

HR speelt een belangrijke rol bij organisatieontwikkeling. In de praktijk komt het toch nog te vaak voor dat de HRM-afdeling ad-hoc wordt ingeschakeld. Hoe kun je ervoor zorgen dat je als HR positie neemt en bezig houdt met de ontwikkeling van morgen? Hoe vorm je de partner met het management en stem je af tussen de korte termijn behoeften en de lange termijn strategie van de organisatie als het gaat om inzetbaarheid?

Organisatieontwikkeling vraagt om een duidelijke HR-strategie. Het daadwerkelijk doorvoeren van deze strategie zorgt ervoor dat de dagelijkse operaties in lijn zijn met de ontwikkelingsbehoeften en -potentieel van de organisatie.  Hierin neem je als HR-professional positie als partner door het vergroten van jouw leiderschapskwaliteiten.

Leiderschap en HR Ontwikkeling kan tevens worden toegepast bij (strategische) transformatieprocessen binnen de organisatie en hoe daarin de medewerker mee te nemen. Overigens is de HR-strategie geen standalone proces; het vraagt om de juiste aansluiting en afstemming tussen (lijn)management, HR en de medewerker in combinatie met het primaire proces.

Ontdek hoe met behulp van praktische opdrachten inzichtelijk wordt gemaakt hoe theorie en praktijk kan worden toegepast voor jou en jouw organisatie. Het programma legt de focus op het ervaringsgericht leren waarbij telkens de positie de HR-professional in relatie tot de medewerker en het management wordt aanschouwd. Vooraf aan het programma werkt de HR-professional een persoonlijk leerdoel uit als onderdeel van zijn ontwikkelplan.

Inhoud

Leermodule Waardengedreven Leiderschap – WHY | HOW | WHAT

 • Introductie Golden Circle
 • Waarden gedreven leiderschap
 • Betekenis van drijfveren
 • Drijfveren en positie
 • Drijfveren en ontwikkeling
 • Operationaliseren van drijfveren

Leermodule DNA van Ontwikkeling

 • Introductie DNA van Ontwikkeling
 • Transformationeel leiderschap
 • De wil en het wiel
 • De fases van ontwikkeling uitgewerkt
 • Gedrag en belemmerend gedrag per fase
 • Bronnen die helpen per fase
 • DNA in de praktijk
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Vergroten van jouw rol als businesspartner
 • Versterken van jouw rol als procesregisseur en het stimuleren van regie
 • Herkennen van het speelveld waarin ontwikkelprocessen zich voordoen
 • Inzicht in wat mens en organisatie verbindt
 • Omgaan met (strategische) transformatieprocessen
 • Bewustwording van de verschillende fases van verandering
 • Verband te leggen tussen de financiële kant van HR en de strategische doelen van de organisatie
 • Inzicht in het behalen van strategische doelen door inzet van strategische personeelsplanning
 • Versterken van de adviesvaardigheden door vergroten persoonlijk leiderschap
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 14 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.

Doelgroep

 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • HBO | WO