Gedoe in Samenwerken

Gedoe in Samenwerken

Een onduidelijk toekomstperspectief, gebrek aan focus, verantwoordelijkheden of taakgebieden die niet helder zijn, kunnen de oorzaak zijn van werkdruk, onzekerheid en klaagzang binnen organisaties. Welke patronen zijn binnen teams aanwezig die ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking stagneert? Wat is het gedrag van eenieder hierin waardoor het zoveel energie kost? Wat ligt er werkelijk ten grondslag aan negatieve sferen, ontevredenheid, het vasthouden van ‘vroeger’, reactiviteit, stroeve communicatie, ‘brandjes blussen’ en het verzet tegen mogelijke veranderingen?

Met het leerprogramma Gedoe in Samenwerken ontstaat de bewustwording van inefficiënte communicatiepatronen en worden handvatten verkregen om dit om te zetten naar een efficiënte, energieke samenwerking.  Het vertrekpunt hierin is welke drijfveren we hier gezamenlijk in hebben, wat we belangrijk vinden en willen dragen. Het programma legt de basis voor het nemen van verantwoordelijkheid, pro-activiteit en focus. Het vraagt om constructief te handelen op datgene wat onduidelijk is en het aanspreken op verantwoordelijkheden. Elk team bestaat immers uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Weet jij wat jou drijft? Of wat de intenties zijn van jouw collega in zijn/haar gedrag of belemmerend handelen? Een goed gevormd team levert een hogere prestatie vanuit een gemeenschappelijk draagvlak. Dit vraagt om stil te staan bij het waarom van wat je wilt bereiken.

Met het inzicht in wat jou en jouw omgeving drijft is de volgende stap hoe dit toe te passen in een resultaatgerichte samenwerking. De communicatie tussen mensen is een essentieel onderdeel van weten wat jij en de ander belangrijk vinden en hoe dit zich uit in gedrag. In de leermodule Resultaatgericht communiceren staat de dramadriehoek – ontwikkeld door Stephen Karpman – centraal. Het model beschrijft veel voorkomend gedrag in communicatie waardoor samenwerkingen sterk worden belemmerd. Kenmerkend hierin zijn de rollen van aanklager, redder en het slachtoffer die dit gedrag in stand houden. Met de leermodule Resultaatgericht communiceren leer je onbewuste patronen inzichtelijk te krijgen en handvatten om belemmerende patronen te doorbreken. De module leert wat in deze patronen zowel jouw eigen aandeel is als dat van de ander. Het bewust worden van deze patronen leidt tot de keuzemogelijkheid om uit het dramaspel te stappen. Het uitspreken van behoeften en verwachtingen én het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, vormt de basis voor het stellen van duidelijke doelen.

Het geven en ontvangen van feedback vormt het afsluitend geheel in de samenwerking en leert je naast het aanspreken ook de efficiency te vergroten vanuit een wederzijds respect, vertrouwen, erkenning, openheid en veiligheid als uitgangspunt.

Inhoud

Leermodule Waardengedreven Leiderschap – WHY | HOW | WHAT

 • Introductie Golden Circle
 • Waardengedreven Leiderschap
 • Betekenis van drijfveren
 • Drijfveren en positie
 • Drijfveren en ontwikkeling
 • Operationaliseren van drijfveren

Leermodule Resultaatgericht Communiceren

 • Introductie Transactionele Analyse
 • Overtuigingen en “Het Zie-je-wel-lisme”
 • Basisposities
 • Egotoestanden
 • Transacties in communicatie
 • Drama ten top
 • Kruit om te knallen
 • Casuïstiek

Leermodule Feedback geven en ontvangen

 • Introductie Feedback
 • Burchtreacties
 • Uitgangspunten van feedback geven en ontvangen
 • Feedback methodieken
 • Feedback in de praktijk
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Inzicht in eigen drijfveren en die van de ander
 • Inzicht in wat mens en organisatie verbindt
 • Bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak
 • Bewustwording in het Waarom
 • Vertalen van draagvlak naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen
 • Formuleren van de eerste stappen
 • Verdiepend inzicht in eigen gedrag
 • Verdiepend inzicht in gedrag van de ander
 • Bewustwording van communicatiepatronen in gesprekken
 • Eigen verantwoordelijkheden nemen
 • Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de ander
 • Vergroten van de positiviteit en pro-activiteit
 • Helderheid creëren door het formuleren van doelstellingen
 • Het contracteren op doelstellingen
 • Verhogen van de efficiency in samenwerkingen
 • Reflectie op gedrag middels feedback
 • Leren ontwikkelen vanuit feedback
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 10 dagdelen (3 uren per dagdeel). Zelfstudie niet van toepassing.

Doelgroep
 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • HBO | WO