Coaching

“Wat we in het verleden niet verwerkt hebben, keert keer op keer terug, elke keer met een iets ander gezicht, maar in wezen altijd hetzelfde, net zolang totdat we de oude kennis onder ogen gezien en ontward hebben.” (Satprem)

Wij begeleiden mens en organisatie in het ontdekken en benutten van hun potentieel. Wij werken primair vraaggericht en onze aanpak hierin is zowel mens- als resultaatgericht. In onze trajecten staat het vergroten van zelfinzicht hierin voorop.

In de individuele begeleiding ondersteunen we medewerkers, leidinggevenden en directie bij een breed scala aan vraagstukken. Zowel persoonlijke als ook professionele vraagstukken. Op directieniveau bieden wij in dit kader tevens ondersteuning middels executive coaching.

Teamvraagstukken begeleiden wij via teamcoaching. Dit kan op elk niveau binnen de organisatie zich voordoen.

Personal Coaching

Executive Coaching

Team Coaching