Management Ontwikkeling

Management Ontwikkeling

Medewerkers binden en geboeid houden is een uitdaging om ongewenst verloop tegen te gaan. Zeker met de toenemende schaarsten aan goed personeel. Dit vraagt om een juiste rol van het management. Temeer omdat uit onderzoek blijkt dat de manager een belangrijke reden is voor vertrek naast redenen als onvoldoende loopbaanperspectief en ontplooiingsmogelijkheden.

De uitdaging van (lijn)management is het zorgdragen dat de dagelijkse operaties en de inzetbaarheid van de medewerkers in lijn zijn met de ontwikkeling van de organisatie. Hoe stemt de organisatie af tussen de behoefte van vandaag en de ontwikkeling van morgen? En wat vraagt dit van het management?

Enkele essentiële factoren om uw management hierin te ontwikkelen is het vergroten van de leiderschapskwaliteiten en communicatie stijl. Door het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers kan daarnaast het ontwikkelingspotentieel worden benut. Hierdoor kan een afstemming worden gemaakt tussen de korte termijn behoeften en lange termijn strategie van de organisatie. Ook drijft talentbenutting groei van de organisatie, stimuleert het werkromantiek van de medewerker en draagt daarmee bij aan de performance en behalen van doelstellingen.

Managementontwikkeling kan tevens worden toegepast bij (strategische) transformatieprocessen binnen de organisatie en hoe daarin de medewerker mee te nemen. Overigens is management ontwikkeling geen standalone proces; het vraagt om de juiste aansluiting en afstemming tussen lijnmanagement, HR en de medewerker in combinatie met het primaire proces.

Ontdek hoe met behulp van praktische opdrachten inzichtelijk wordt gemaakt hoe theorie en praktijk kan worden toegepast voor jou en jouw organisatie. Het programma legt de focus op het ervaringsgericht leren waarbij telkens de positie van zowel leidinggevende als medewerker wordt aanschouwd. Vooraf aan het programma werkt de leidinggevende een persoonlijk leerdoel uit als onderdeel van zijn ontwikkelplan.

Inhoud
 • Leermodule Waardengedreven Leiderschap – WHY | HOW | WHAT
 • Leermodule DNA van ontwikkeling – Transformationeel leiderschap in 12 stappen
 • Leermodule Managen van Talenten
 • Leermodule Managen van Verwachtingen
 • Integratiedag
 • 3 Coachgesprekken per deelnemer
Resultaat

Met de training kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

 • Vergroten van de leiderschapskwaliteiten en communicatiestijlen
 • Versterken van de afstemming met medewerkers
 • Inzicht in wat mens en organisatie verbindt
 • Creëren van draagvlak in teams
 • Inzicht in ontwikkelbehoeften en benutten ontwikkelingspotentieel
 • Afstemmen van ontwikkelbehoefte medewerker met ontwikkeling organisatie
 • Omgaan met (strategische) transformatieprocessen
 • Vergroten van eigen regie en verantwoordelijkheid van medewerkers
 • Koppeling maken tussen organisatiestrategie en primair en operationeel proces
 • Verwachtingen omzetten naar concrete doelstellingen
 • Van bespreken, afspreken naar aanspreken
 • Stimuleren werkromantiek
 • Bewijs van deelname
Aanbod

Training van 9 dagen (18 dagdelen van 3 uren per dagdeel) + Integratiedag (2 dagdelen van 3 uren per dagdeel).
Zelfstudie niet van toepassing.

 

Doelgroep
 • Lijnmanagers, HR-professionals, teams en medewerkers
 • HBO | WO